Kursê Ma

Duşto Yewin


Duşto yewin kesê ke qet kurdî nêzanê seba înan o. Kesê ke biserûber nê duştî dewam bikî û lazimîyanê ey ca biarê, peynîya ey de:

  • Şênê dîyalog û nuşteyanê kilm û şenikan biwanî û fam bikî
  • Şênê qeseyanê bingeyênan ê rojane fam bikî û bixebitnî
  • Şênê xo û kesanê bînan bidî şinasnayene û vanê ke ê bi xo û kesê binî kotî ra yê, kotî de ciwîyenê û çend serrî yê
  • Şênê kesanê qiseykerdoxan de tekilî ronê û înan fam bikî wexto ke ê kesî hêdî qisey bikî

Duşto Dîyin


Duşto dîyin kesê ke bi kurdîya rojane yan zî fekê xo zanê la nêşênê biwanî û binusî û wazenê ke kuya xo aver berî seba înan o. Beşdarê nê duştî peynîya ey de:

  • Duştê wendiş û nuştişê înan bi kurdî ê duştî de beno ke êdî şênê metnanê nîsbeten derg biwanî û fam bikî
  • Wexto ke ê bi kesanê qiseykerdoxanê xozayî yê kurdî de qisey kenê, zehmetî nêancenî, bi asan înan fam kenî
  • Şênê metnêko asan binusî


Duşto Hirêyin


No duşt kesê ke duştê dîyinî ra bi serkewte vîyertî seba înan o. Beşdarê nê duştî peynîya ey de:

  • Şênê bi rehetî metnêko edebî biwanî û fam bikî
  • Şênê metnêko derg bi vateyê verênan û îdyoman binusî
  • Şênê bi asanî û rehetî qisey bikî.